กล่องฆ่าเชื้อ UV (อุปกรณ์เสริม)

 LG Puricare™ Wearable Air Purifier Mask รุ่น PWKAUW01

✅ ระบบกำจัดเชื้อโรค 99.99% ในเวลา 30 นาที

✅ ระบบอบแห้งกำจัดเชื้อโรค 99% ในเวลา 4 ชม.

✅ LG Thing Q (Wi-Fi) ตรวจสอบประวัติการใช้งานและข้อมูลสินค้าขณะใช้งาน

✅ แหล่งพลังงาน ช่องเชื่อมต่อ USB Type C

UV Case - กล่องฆ่าเชื้อแสง UV LG Puricare™ Wearable Air Purifier Mask Accessories อุปกรณ์เสริม

฿ 1,850